Schools for Strategic Partnership

Monday, October 13, 2014

Planning A Project

English/Swedish is how it will be communicated through me

 - Planering av ett Projekt  • I will communicate through both English and Swedish in this blogg. I will guide you who are interested through the journey of eight schools in Europe who decided to collaborate.

  • Jag kommer att kommunicera via både engelska och svenska i denna blogg. Jag kommer att guida dig som är intresserad genom resan av åtta skolor i Europa som beslutat att samarbeta.This year, SIS will be part of a project that includes eight schools in Europe from north to south and from east to west. 

The theme of the project is the use of resources. How we actually can reduce our 'throwaway' mentality. How we can open our eyes to the fact that we borrow from our children by making use of more than we give back of our natural environment. 

A bleak subject, it may seem. But it's never too late to give up - so why do it now? 

I was involved in four projects, within the EU, Erasmus+, of which one of them we would have been hosting. These other three projects were approved - but not chosen this time 2014-2017.

I can understand that it has to do with what is likely for us involved to actually implement in everyday life of school - and what feels like being in charge of students as well owning their development through a creative project. This project is of such character. 

It is based on the desire to do. Wanting to change! and the feeling that it makes a difference!


I år kommer SIS att vara del i ett projekt som omfattar åtta skolor i Europa från norr till söder och från öster till väst. Temat för projektet är hushållning med resurser. Hur vi kan minska vår 'slit och släng' mentalitet. Hur vi kan få upp ögonen för att vi lånar av våra barn genom att använda oss av mer än vi ger tillbaka av naturen. 

Ett dystert ämne kan det tyckas. Men det är aldrig för sent att ge upp - så varför göra det nu?

Jag var engagerad i fyra olika projekt i EU, Erasmus+, varav ett av dem vi skulle stå som värd för. 
De andra tre projekten blev godkända men inte utvalda den här gången 2014-2017. Jag kan förstå att det har att göra med vad som är troligt att kunna genomföra och vad som känns som det är eleverna som äger skeendet i. Det här projektet är ett sådant kreativt projekt. 

Det bygger på lusten att göra. Att vilja förändra och att känna att man gör skillnad.

The project is called Reduce, Reuse, Recycle - REally!

This sounds poetic and cool in English but how will it sound in Swedish?

Projektet kallas reducera, återanvänd och återanvänd  igen - VERKligen!